I. liga 2011 jar, Košice

1. Légia Košice 2. KBK Košice 3. Topolčany 4. RIP Košice - na jeseň budú hrať KO systémom semifinále a finále
5. Napchávači Petržalka 6. Cassovia Košice 7. Inter Bratislava 8. Laurus Michalovce - budú hrať o udržanie v I. lige

Dokumentácia I. liga v denníku Šport

Rozdania: 1. kolo2. kolo3. kolo,  4. kolo, 5. kolo sa nezachovalo, 6. kolo7. kolo

 

Keďže som nemal vždy čas zadať do programu, kto kde v ktorom zápase sedel, Butler je zatiaľ neoficiálny. Väčšina družstiev mi opravy nasadenia poslala, zatiaľ sa neozvali: KBK, RIP a Topoľčany, takže hlavne u nich môžu byť zmeny. Predpokladám, že 1. až 5. kolo mám nasadené správne, 6. a 7. kolo mi síce koodinátor spísal, ale niekto iniciatívny, keď sme začali baliť veci, vyhodil použité papiere, medzi nimi i nasadenie v 6. a 7. kole.  Ak ste v zápase sedeli na opačnej linke alebo ste mali iných súperov, oznámte mi to.

Očami skórera

Prvýkrát sme hrali I. ligu s ôsmimi družstvami.  Aby som nemusel miešať príliš veľa rozdaní, s koordinátorom sme sa dohodli, že na každé kolo namiešame po dve sady rozdaní, jednu pre otvorenú a jednu pre zatvorenú miestnosť. Aj tak sme dokopy namiešali 280 rozdaní. Boardy kolovali v rámci jednej a druhej miestnosti, z vyššieho stola na nižší a z 1. na 4.

Keďže také množstvo hráčov by sa v našom klube tlačilo a stoly by boli príliš blízko seba, takže by hrozil únik informácií, hrali sme na Jedlíkovej, kde hrávame i Veľkú cenu Košíc. Výsledky sa zadávali pomocou bridžmejtov a družstvá si mohli zapisovať výsledky do kontrolných zápisových lístkov. Za oficiálny výsledok sa pokladalo to, čo hráči zadali do BM, ak bol rozpor medzi zápisom v BM a kontrolným lístkom, museli zmenu schváliť hráči oboch družstiev. Dokopy takýchto opráv bolo nanajvýš 5, inak väčšinou BM odhalil chyby vo výpočtoch samotných hráčov - zlý stav hier, zápis na opačnú linku...

Hoci liga prebehla vcelku hladko, v budúcnosti by bolo vhodné, keby na sústredení bol kvalifikovaný nehrajúci rozhodca. Viacero hráčov by si za svoje správanie zaslúžilo procedurálne a disciplinárne pokuty:

  • rozčúlené opustenie stola a hracej miestnosti, keď partner urobil nejakú fatálnu chybu
  • hlasné komentovanie partií
  • pomalá hra
Hoci som vlastne nebol rozhodcom tejto súťaže, slúžil som ako rozhodca konzultant, takže v budúcnosti ak nebudeme mať na lige nehrajúceho rozhodcu, mal by byť rozhodovaním poverený niektorý z hráčov a k nemu ďalší hráč, ako pomocný rozhodca, aby rozhodol v prípade, keď hlavný rozhodca rozdanie ešte nehral alebo ak je v rozdaní zainteresovaný.

Z tohto pohľadu jarná časť dopadla ideálne, keďže Cassovia nepostúpila :( do KO fázy, môžem semifinále a finále rozhodovať ja a boje o udržanie sa v I. lige by mohol rozhodovať Adam Kubica, pričom by som mu pomáhal s obsluhou technického vybavenia.

Zmazanie súboru s rozdaniami 5. kola
Keďže niektorí hráči sú podozrievaví, tak rozdania negenerujem pred súťažou, ale za prítomnosti koordinátora, takže 3. až 7. kolo sme generovali počas súťaže. Keď som v prestávke medzi 4. a 5. kolom išiel miešať 6. a 7. kolo, každú chvíľu ma niekto vyrušoval, vypytoval sa na niečo, požadoval vytlačenie rozdaní, výsledkov, konzultoval rozhodcovský problém, ... a tak som omylom miesto 6. kola, dal znova vygenerovať 5. kolo, čím som rozdania 5. kola vlastne zmazal, lenže program to robí dôkladne, takže obnovenie súborov nepomohlo.

Ešte drobná pripomienka: V budúcnosti by sme mali zvoliť taký termín konania jarného sústredenia, aby nebola zmena času zo soboty na nedeľu, nie každý túto zmenu času znáša rovnako, v podstate sme v nedeľu začínali už o ôsmej ráno.

Jury


Keďže súťaž nemala rozhodcu, de jure bol podľa propozícií rozhodcom koordinátor ligy, keď nastal nejaký problém, privolali Vojtecha Belčáka, pokiaľ problém nevedel kompetentne posúdiť a rozhodnutie sa dalo odložiť, posúdil som ho po skončení kola ja, väčšinou bolo moje rozhodnutie akceptované, ak akceptované nebolo, rozhodovala o probléme Jury. Jury bola zložená z kapitánov nezainteresovaných družstiev.

Nealertovanie a mylné vysvetlenie umelej hlášky
Prvý prostest bol v zápase RIP - KBK. Po licitácii:
N___E___ S___W
____________1D
2D__ X__ 2H_3Cl
3H_3Sp__4H_5Cl
všetci Pas

pričom 1D je Precision, alertované, môže byť aj dvojlist kárový, hláška 2D nebola alertovaná, východ sa pre istotu spýtal, čo 2 kára znamenajú, boli vysvetlené ako aspoň 5 list kárový. Počas zohrávky sa zistilo, že sever nemal 5 list kárový ale šiken kárový a jeho 2D boli Michaels oba drahé 5 listy. Linka EW si nárokovala upravený výsledok 6 kár, ja som navrhol jej nárok schváliť. Keďže kapitán RIP s mojim návrhom nesúhlasil a neboli ujasnené moje kompetencie, keďže som bol iba skórerom podujatia a nie hrajúcim rozhodcom, tak sa na jury obrátil s protestom kapitán KBK, ak by som mal kompetencie, tak by som rozhodol o upravení výsledku a na jury by sa možno obrátil kapitán RIP ale možno by rozhodnutie rozhodcu akceptoval.
Jury konštatovala, že jednoznačne došlo k nesprávnemu vysvetleniu hlášky, napriek tomu linka EW mohla prísť na to, že hláška 2D bola nesprávne vysvetlená, alebo že to bol bluf. Výsledok bol upravený podľa vážených výsledkov pri ostatných stoloch. Keďže zo 7 výsledkov pri ostatných stoloch bol slem licitovaný 5 krát, bol pridelený výsledok 5x920+2x420/7.

Druhý protest bol v podstate takmer identický, v rozdaní 16 v 5. kole po licitácii E 1Cl-S Pas-W 1D- N -2D - E 3Cl - Pas - 3NT - všetci Pas.
  • 1Cl - alertované, poľský tref, viacznačný
  • 1D - alertované, viacznačné, obvykle negat do 6 bodov, 7-10 na lacnej farbe, 16+ pravidelná rozloha, bez drahého štvorlistu
  • 2D - nealerované, logický predpoklad, že 2D sú prirodzené aspoň 5 listé kára
  • 3Cl - na trefoch aspoň 15 FB, ale v tejto sekvencii obvykle väčšia sila
  • 3NT - zádrž v kárach, to chcem hrať
Počas zohrávky sa zistilo, že 2D bol znova Michaels, sever mal tentokrát singel kárový, partner však hlášku nepochopil a  celý čas licitoval tak, akoby 2D boli prirodzené. Záväzok sa pri stolíku raz padol.

Ako rozhodca konzultant som rozhodol, že sa hralo 5 kár, tak ako tomu bolo na 6 stoloch zo siedmich, na jednom stole hrali iba 4 kára +1.

Topolčany sa voči rozhodnutiu odvolali k Jury, tá konštatovala, že znova došlo k nesprávnemu vysvetleniu hlášky (aj nealertovanie hlášky je jej vysvetlením - hláška je prirodzená). Skúmala však, či pridelený výsledok je správny, prikláňala sa k názoru, že by mal byť znova pridelený vážený výsledok podľa ostatných stolov. V tomto prípade však linka EW prispela aj sama k svojmu poškodeniu a tak bol nakoneic upravený výsledok  50% výsledok dosiahnutý pri stole a 50% 5 kár splnené.

Posledný protest bol v zápase Napchávači - RIP. Po otvorení E 1Cl - Precision, juh skočil na 2 kára, hláška bola vysvetlená ako 6 list kárový a slabosť. Linka EW došla do veľkého slemu 7Cl a hlavný hráč spadol. Počas zohrávky sa ukázalo, že juh nemal 6 list kárový, ale 6 list pikový. Jury však nechala v platnosti výsledok dosiahnutý pri stolíku, pretože hlavný hráč záväzok spadol vďaka technicky nesprávnej zohrávke, ak by zohrával technicky správne, záväzok by splnil a mylná informácia o 6 liste károvom nemala ovplyvniť jeho rozhodnutie, ako rozohrať tromfy. V prípade, že sa delia 4-0 záväzok sa dá splniť len ak je 4 list trefový na juhu a tam aj bol, ak sa delia 3-1 2-2 záväzok je tam vždy a ak sú 4 trefy na severe, záväzok sa splniť nedá.

Dlhé, predlhé rozmýšlanie a potom Pas

Ako rozhodca konzultant som riešil ešte jeden problém. V zápase Topoľčany-Légia, po dražbe N 1Cl, E Pas, S 1H, W 4D, sever veľmi dlho rozmýšľal a nakoniec dal Pas. Juh licitoval 4 piky a sever opravil na 5 srdcí, načo Anatol Filip privolal Vojtecha Belčáka, pričom vyslovil podozrenie, že juh licitoval na základe neoprávnenej informácie vyťaženej z dlhého rozmýšlania svojho partnera.

Kým som nevidel karty juhu, bol som rozhodnutý upraviť výsledok na 4D a počet zdvihov zodpovedajúci minimaxu. Juh však mal 13 bodov, 5 list srdcový a 4 list pikový a jeho partner otvoril, takže bez ohľadu na to, že partner dlho rozmýšľal, by nejakú akciu podnikol. Filip s mojim názorom súhlasil, takže zostal v platnosti výsledok dosiahnutý pri stole, takže Jury nemusela znova zasadať.

Hláška 4Sp podľa mňa nebola správna, juh mal dať kontru a sever by povedal 4H, takto sám seba zbytočne vytlačil na piaty stupeň a riskoval, že budú padať, v podstate mali šťastie, že v rozdaní sa dalo uhrať aj 5 sŕdc. Pokiaľ by však kontru partner ustál a hlavný hráč by spadol, výsledok by bol upravený na 4D bez kontry, ak by ho splnil, tak by výsledok zostal v platnosti.

Konvenčné karty
Napriek tomu, že v propozíciách 1. ligy je jasne napísané, že konvenčné karty sú povinné a že som zverejnil odkazy na stránke SBZ i KBK na formuláre s konvenčnými kartami, viaceré páry nemali na súťaži konvenčné karty. Ak pár konvenčnú kartu nemá, tak síce v súťaži hrať môže, ale v prípade vášho licitačného nedorozumenia, na ktoré doplatia súperi, rozhodca obvykle rozhodne v ich prospech, pretože musí predpokladať mylné vysvetlenie hlášky a nie mylnú alebo blufujúcu hlášku.

Inak som nakoniec konvenčnú kartu nemal vyplnenú ani ja, pretože nám ochorela hráčka základnej zostavy a tak som miesto so svojim stabilným partnerom hral postupne až s tromi partnermi. S Vlastou sme však hrali úplne jednoduchý SAYC takmer bez konvenčných hlášok, s Honzom Poľský tref a vzhľadom na povinnosti okolo organizácie turnaja sme nemali čas si sadnúť a KK vyplniť, jedine s Otom, keďže som dopredu vedel, že s ním budem hrať dva zápasy, sme KK priravenú mali.

Stabilné páry by však jednoznačne s konvenčnými kartami mali dlhodobo pracovať a ad hoc zostavené páry by ju kvôli vlastnej ochrane mali mať vyplnenú tiež, pretože u nich je zvýšený predpoklad licitačných nedorozumení a aspoň v niektorých prípadoch by ich KK ochránila pred upravením výsledku v prospech súperov.

 

blog comments powered by Disqus