Angličtina a poľština pre bridžistov

Keď ideme na turnaj do zahraničia, mali by sme poznať aspoň základné anglické bridžové výrazy. Slovníček som prevzal z Poľského bridžu, uvádzam preto aj poľské ekvivalenty, určite sa nám v Poľsku zídu, zatiaľ chýba poľská diakritika.

 

 

Anglicky Poľsky Slovensky
Ace as eso
King król kráľ
Queen dama dáma
Jack walet džek, bub, dolník, jéčko, chlapec
Ten dziesiątka desiatka
Nine dziewiątka deviatka
Eight ósemka osmička
Seven siódemka sedmička
Six szóstka šestka
Five piątka päťka
Four czwórka štvorka
Three trójka trojka
Two dwójka dvojka
Duce dvojka
Knave džek
Spades piki

piky

Hearts kiery srdcia
Diamonds kara kára
Clubs trefle trefy
card karta karta
pack talia balíček (kariet)
incoplete niekompletna nekompletný
missing (card) brakująca chýbajúca
(to) shuffle tasowac miešať
(to) cut przelozyc preložiť
(to) deal rozdawac rozdávať
(to) redeal rozdac powtórne znovu rozdať
dealer rozdający rozdávajúci
deal rozdanie rozdanie
board rozdanie, pudelko rozdanie, krabica s rozdaním, obal na karty s rozdaním
wrong (board) niewlasciwe (pudelko) nesprávne rozdanie (keď hrajú iné rozdanie než mali)
fouled (board) znieksztalcone

skreslené rozdanie (rozdanie hrané na niektorých

stoloch inak - na opačnej linke, s vymenenými kartami,...)

Príklady zvratov a viet:

 • Queen over Jack. - Dama za waletem - Dáma za džekom.
 • Five Spades and five Diamonds. - Piec pików i piec kar. - Päť pikov a päť kár.
 • I said five Hearts. - Powiedzialem piec kier. - Povedal som päť sŕdc.
 • Board number five. - Rozdanie numer piec. - Rozdanie číslo päť.
 • This deck is incoplete, a card is missing. - Ta talia jest niekompletna, brakuje w niej karty. - Tento balíček je nekompletný, chýba v ňom karta.
 • Who is to deal? - Kto rozdaje? - Kto rozdáva?
 • Please, cut. - Prosze przelozyc. - Prosím, preložte.
 • This is a wrong board, we have to play number ten. - To nie to pudelko, mam grac rozdanie numer dziesec. - To je nesprávna krabica, máme hrať rozdanie číslo desať.

 

Anglicky Poľsky Slovensky
player gracz hráč
North N sever
South S

juh

East E východ
West W západ
partner partner partner
pair para pár, dvojica
team druzyna družstvo, tím
national team druzyna narodowa národné družstvo
team of six druzyna szesioosobow šesťčlenné družstvo
captain kapitan kapitán
non playing captain kapitan negrajacy nehrajúci kapitán (NPC)
opponent przeciwnik súper, protivník
left-hand opponent przeciwnik z lewej súper zľava (LHO)
right-hand opponent przeciwnik z prawej súper zprava (RHO)
director sedzia vedúci (turnaja), rozhodca
appeal protest (protestowac) protest (protestovať)
appeals committee komisia odwolawcza jury, odvolacia komisia
scorer sedzia stolikowy skórer
spectator widz divák
kibitzer kibic kibic

 • Who is your partner? - Kto jest twoim partnerem? - Kto je vašim partnerom?
 • Respect your partner. - Szanuj swego partnera. - Rešpektujte svojho partnera.
 • Your LHO shuflfes the pack and then your RHO cuts the pack. - Przeciwnik z lewej tasuje karty a potem przeciwnik z prawej przeklada. - Ľavý súper mieša karty a potom pravý súper prekladá balíček.
 • Director! - Panie sedzio! - Rozhodca!
 • A spectator must not in any way disturb a player. - Kibicowi nie wolno w zaden sposób przeszkadzac graczowi. - Divák nesmie nijakým spôsobob vyrušovať hráča.
 • We will appeal againts zour ruling. - Bedziemy sie odwolywac od panskiej decyzji. - Odvoláme sa voči vašemu rozhodnutiu.

Licitácia a zohrávka

 

Anglicky Poľsky Slovensky
auction licytacja licitácia, dražba
bidding licytacja licitácia, dražba
contract kontrakt ostateczny záväzok, konečný záväzok
part-score contract czesciowka čiastočný záväzok
game contract koncówka celoherný záväzok, celá hra, hra
slam

slemik (small slam)

szlem (grand slam)

malý slem

veľký slem

call zapowiedz hláška
turn to call kolej licytovania narade licitovať
call out of zapowiedz poza
rotation kolejnoscia
inadmissible call niedozwolona zapowiedz nedovolená hláška
illegal call nielegalna zapowiedz nelegálna hláška
bid odzywka ponuka
opening bid otwarcie otvorenie
insufficient bid odzywka niewystarczajaca nedostatočná hláška
suit jeden z czeterech kolorów jedna zo štyroch farieb
No Trump bez atu bez tromfa
denomination miano druh záväzku
correction of... poprawienie... náprava...
(to) substitute zastapic zastúpiť, nahradiť
accepted bid zaakceptowana odzywka prijatá hláška, akceptovaná hláška
(to) cancel a call uniewaznic zapowiedz zrušiť hlášku
(to) repeat powtórzyc zopakovať
(to) explain wyjasnic vysvetliť
offender wykraczajacy páchateľ
penalty kara pokuta, penalizácia
meaning znaczenie význam
double kontra kontra
doubled skontrowany kontrovaný
redoubled zrekontrowany rekontrovaný
pass pas pas
(to) play a card zagrac karte zahrať kartu
play gra hra
opening lead pierwszy wist štart, prvý výnos
lead wyjscie výnos
out of turn (lead) poza kolejnoscia (výnos) mimo poradia
face up odkryta (výnos) lícom nahor
face down zakryta (výnos) lícom nadol
(to) spread a hand wylozyc reke vyložiť list, vyložiť ruku
dummy dziadek stolík, list tichého hráča
declarer rozgrywajacy zohrávajúci, hlavný hráč, zohrávač
defenders obróncy obranci
trick lewa zdvih
(to) win a trick wyiac lewe získať zdvih
(to) take 10 tricks wziac dziesiec lew získať desať zdvihov
just made swoje splniť záväzok, aku
overtrick nadróbka nadzdvih
(to) defeat a contract oblózyc kontrakt poraziť záväzok
one (two)... down bez jednej bez jednej, dvoch ...
undertrick lew wpadkowa pádový zdvih
quitted trick zakryta lewa zakrytý zdvih
defective trick wadliwa lewa zlý (vadný) zdvih
(to) follow suit dokladac do koloru priznávať (priznať) farbu
trump atut (przebic) tromf (prebiť)
pentalty card karta przygwozdona pokutová karta
revoke falszywy renons nepriznanie farby
established revoke uprawomocniony ...
claim oswiadczenie nárokovanie si zdvihov (bez dohrania)
concession zrzeczenie zrieknutie sa zdvihov
blog comments powered by Disqus
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat