Komisie SBZ

Osobne nie som veľkým priaznivcom zriaďovania nepreberného počtu komisií. Napriek tomu si však myslím, že by Slovenský bridžový zväz popri v súčasnosti existujúcich komisiách ešte nejaké mal mať.

Pokračovanie článku...

Na čo slúžia klubové stránky?

Na  funkciu klubových stránok možno mať dvojaký pohľad. Možno sa na ne dívať v prvom rade ako na oficiálnu stránku s primárnou úlohou prezentovať sa pred bridžovou a nebridžovou verejnosťou v čo najlepšom svetle a potom na ne nepatrí žiadna kontroverzná téma, všetky problémy a pseudoproblémy treba držať pod pokličkou a buď ich riešiť iba v osobnom styku a ešte lepšie je sa tváriť, že žiadne problémy nemáme a všetci budeme mať svätý pokoj.

Pokračovanie článku...

Už nemá dohoda medzi ČBS a SBZ význam?

Na stránke ČBS som si prečítal Zápis o činnosti ÚČBS za 2. a 3. čtvrtletí 2012 okrem iného ma zaujal odstavec

Dohoda mezi ČBS a SBZ: ÚČBS jedná se Slovenským bridžovým svazem o platnosti dohody mezi  svazy, která byla podepsána 1.5.2005 (viz  Dohoda o součinnosti). Obě strany se domnívají, že za současných podmínek již dohoda nemá význam a jednají o oboustraném odstoupení od smlouvy. Více informací bude zveřejněno na stránkách ČBS.

Predpokladám, že ide o reakciu na problém, ktorý vyskočil v súvislosti s Propozíciami Slovenskej bridžovej ligy, v ktorých v pôvodne schválenom znení bol zakázaný štart tých členov ČBS, ktorí sú občanmi SR a nie sú členmi SBZ. Predsedníctvo nakoniec danú pasáž preformulovalo, ale pravdepodobne oslovilo Ústredie ČBS a tak oba orgány na úkor svojich členov pravdepodobne zmluvu vypovedajú. Moja predstava naopak bola, že podobné zmluvy uzavrieme aj s inými bridžovými zväzmi v strednej Európe, nakoniec na poslednej konferencii v Poprade sa proklamovala snaha uzavrieť podobnú zmluvu s Maďarským bridžovým zväzom, viem o tom, že sa pripravovala nejaká zmluva o spolupráci s regionálnou časťou Ukrajinského zväzu - Podkarpatskou oblasťou a rozvíjali sa asi aj iné iniciatívy.

Napriek tomu, že zmluva bola symetrická, obe strany poskytovali a zatiaľ poskytujú rovnaké výhody členom druhého zväzu, väčší osoh z nej mali slovenskí bridžisti, pretože okrem Slovenskej bridžovej ligy sú všetky turnaje poriadané na Slovensku otvorené aj pre zahraničných hráčov. Český bridžový zväz naopak poriada popri lige viacero súťaží, ktorých sa môžu zúčastniť iba hráči ČBS a po dobu platnosti zmluvy sa ich mohli a zatiaľ ešte stále môžu zúčastňovať aj členovia SBZ. Túto možnosť naši hráči čas od času využili, aj vďaka tomu sa Tomčáni stal preborníkom ČBS v kategórii open a v juniorskej kategórii sa stali preborníkmi ČBS Kubica a toho roku Kvoček s Jakabšicom. Na základe tejto dohody hralo tretiu ligu ČBS tuším družstvo Inter a sporadicky niektorí českí hráči hrali SBL.

Neviem, či sa ešte dá tento rozbehnutý vlak zastaviť. S ČBS ako aj s ostatnými okolitými bridžovými zväzmi by sme naopak mali pracovať na užšej spolupráci, organizovať prípadné spoločné súťaže a nie bridžové hnutie ďalej atomizovať. Takže poprosím kvôli špinavej vode nevylievať aj dieťa vzájomnej spolupráce. Našou špinavou vodou sú nezdravé vzťahy medzi niektorými súčasnými či bývalými členmi SBZ a obava z toho, že niekto využije klauzulu z dohody medzi ČBS a SBZ, takže hoci hráč vystúpil zo SBZ, keď sa stal členom ČBS, mohol naďalej hrať Slovenskú bridžovú ligu.

Ak budem toho roku delegátom na konferencii SBZ, navrhnem uznesenie, ktorým by konferencia zaviazala predsednictvo SBZ pokúsiť sa uvedenú zmluvu zachovať. Ja sám som uvedenú zmluvu využil zatiaľ iba 2x, keď som sa zúčastnil Mixových majstrovstiev Českej republiky, ale plánoval som sa zapojiť aj do iných preborov ČBS.

Osobne neviem o žiadnej okolnosti, ktorá by sa na strane ČBS alebo SBZ natoľko zmenila, aby Dohoda stratila svoj význam. Od roku 2005 pribudla na Slovensku jediná významnejšia súťaž Veľká cena Košíc a Slovenská bridžová liga nadobudla kontúry regulérnej ligovej súťaže, zanikol turnaj Topvar trefy a turnaj Karpatský pohár nadobudol regionálnu medzinárodnú vážnosť, ale celkovo sa počet bridžových podujatí na Slovensku výraznejšie nezvýšil. V Českej republike sa medzičasom turnajov aspoň opticky zúčastňuje o niečo menej hráčov, vznikli dve nové turnaje Veľká cena Znojma a súťaž družstiev v Slavonicích, mám však dojem, že nejaké buď zanikli, či sa ich zúčastňuje tak malý počet hráčov, že stratili status Veľkej ceny, či tento status je aspoň v ohrození. Po vypovedaní zmluvy sa potencionálne ďalej zníži počet účastníkov o Slovenských hráčov a v slovenskej bridžovej lige sa zníži konkurencia, ak v nej českí hráči, nečlenovia SBZ nebudú môcť nastúpiť. Naozaj divné predstavy o podpore rozvoja bridžu v našich krajinách.

Ak je naozaj jediným motívom vypovedania zmluvy obava z toho, že hráči s trvalým pobytom v jednej alebo v druhej republike by mohli zmluvu zneužiť a v prípade protestného vystúpenia z jedného alebo druhého zväzu by vstúpili do partnerského zväzu a nárokovali si tak rovnaké práva vo svojom pôvodnom zväze, netreba zmluvu vypovedať, ale prijať k nej dodatok, ktorý by čosi také obmedzoval.

Kľúč na určovanie počtu delegátov

Keďže som nebol na konferencii od začiatku a stále nebola zverejnená zápisnica z Konferencie SBZ (medzičasom zverejnená bola), neviem či sa nasledujúci problém riešil na začiatku konferencie alebo si ho medzi sebou rozdiskutovali iba členovia predsedníctva. Od Petra Dubnického som sa dozvedel, že Žilinský bridžový klub si nárokoval 4 delegátov a prezident SBZ im priznal právo iba na dvoch delegátov s odôvodnením, že členovia klubu do 18 rokov sú neplatiacimi členmi a preto nemajú nárok za seba vyslať delegátov.

Pokračovanie článku...

Čo nám dáva členstvo v SBZ?

Či sa nám to páči alebo nie, SBZ v súčasnosti možno charakterizovať, ako atrofické združenie.

Pokračovanie článku...

Konferencia SBZ 2012

Od Konferencie SBZ uplynulo už viac než 7 dní, ale, ako sa už stalo v našom zväze zvykom, stále na stránke SBZ nie je zverejnená zápisnica z konferencie a z materiálov ktoré na konferencii boli delegátom predložené je zverejnená iba správa o činnosti P-SBZ. (Zápisnica bola zverejnená 15.10.)

Pokračovanie článku...