KBK 29.3.2011

A skupina: 1. Lohay-Weissová 2. Hencz-Munka 3. Gabrik-Belyus, 8 párov
B skupina: 1. Komínková-Siničáková 2. Jakubík-Kronová 3. Belčák-Pankovič, 6 párov

Skupina A, Skupina BRozdania

Tento večer sa v podstate nevyskytol žiaden rozhodcovský problém, akurát Roman Magda proti nám po 1Sp - X - 1BT, hlášku 1 BT nealertoval, znamenala pikový fit. Dostali sa až do 5 pikov, ktoré spadli, ale keďže som vedel, že trénuju Precision, tak aj keby 5Sp splnil, nevyvodzoval by som žiadne konzekvencie z tohto nealertovania.

Budovanie návykov a zlozvykov

V jednom rozdaní proti nám hral pár Varga-Vysocký. Tibor otvoril 1 tref a Vojto ho nealertoval, my s partnerom vieme, že hrajú Poľský tref, ale pre istotu som sa spýtal, keď na mňa prišiel rad, čo bol jeden tref, Vojto povedal, že Poľský tref, tak som ho upozornil, že ho mal alertovať, na to on, že nealertoval preto, lebo "Vie, že vieme" :)

Kým vo vyššie uvedenom prípade hráč si v podstate  neuvedomil, že 1BT sú vlastne umelou hláškou, hoci poznal jej význam, takže nevedomky porušil pravidlá, v tomto prípade vedome nealertoval a môže sa mu to vpečatiť do podvedomia a vedome porušil pravidlá.

Klubové turnaje okrem potešenia z hry a zo spoločnosti priateľov hráme aj z tréningových dôvodov. Ak si vypestujete zvyk, že umelú hlášku nebudete alertovať, veď títo súperi vedia čo znamená, tak na súťaži mimo klubu proti neznámemu páru podvedome urobíte to isté a ľahko sa môže stať, že vám rozhodca pridelí upravený výsledok, lebo usúdi, že nealertovaním hlášky boli poškodení. Nakoniec v dvoch prípadoch na I. lige jury takto rozhodla a keby sa v treťom prípade hlavný hráč nebol poškodil sám, tak by rovnako rozhodla aj do tretice. Zároveň, ak nealertujete umelú hlášku, tak privádzate partnera do dilemy, lebo nemá istotu, či ste hlášku pochopili alebo nie. Pravidlá pritom hovoria, že z toho, či ste  hlášku alertovavali alebo nealertovali, váš partner nesmie vyvodzovať žiadne závery. Pokiaľ takýto záver urobí a bol mylný, tak na to často  doplatíte, lebo možno budete zbytočne padať, ak bol jeho záver správny, tak súperi môžu privolať rozhodcu, pretože nealertovanie hlášky bolo preň neoprávnenou informáciou.

Podobne zlozvyk z klubu nahlas komentovať rozdanie po jeho dohraní sa niekoľkokrát prejavil na lige a keby na lige bol kvalifikovaný nehrajúci rozhodca, tak by viacerím našim hráčom viackrát pridelil pokutu vo výške -1VP. Nahlas komentovať rozdanie, ktoré o chvíľu budú hrať pri susednom stole znižuje regulérnosť súťaže.

 

blog comments powered by Disqus