Kontra a stav hier

Kedy sa oplatí padať s kontrou a kedy sa oplatí okontrovať súperov v závislosti od stavu hier

  1. Oba páry v prvej hre

Ak sú oba páry v prvej hre, celá hra je 400 až 460, 1 pád s kontrou – 100, 2 pády – 300, 3 – pády 500.

Ak súperi s veľkou pravdepodobnosťou majú celú hru, oplatí sa s kontrou padnúť 2x a budeme mať lepší výsledok, než keby sme ich nechali hrať. Naopak, ak nás súperi prelicitovali a my tam máme celú hru, ak je pravdepodobné, že spadnú 3 krát alebo viac, je lepšie ich okontrovať, než zalicitovať oproti 4 srdciam 4 piky, či nedajbože 4 piky prelicitovať 5 srdciami, hlavne ak tých 5 sŕdc je neistých.

  1. Prvá hra voči druhej

Ak sme v prvej hre a súperi v druhej a oni s veľkou pravdepodobnosťou môžu splniť celú hru, ešte aj 3 pády s kontrou sú len za 500 a ich celá hra je za 600 až 660, čiže ak odhadujeme, že padneme najviac 3x, oplatí sa ich celoherný záväzok prelicitovať. Naopak, ak my sme v druhej hre a súperi v prvej, ak s veľkou pravdepodobnosťou celoherný záväzok splníme a odhadujeme, že spadnú najviac 3x, je lepšie licitovať vlastný záväzok, než dať kontru. Ak my sme v prvej hre a oni v druhej, ich dva pády s kontrou sú za 500, my by sme vlastnou hrou získali do 460, je lepšie ich okontrovať. Ak my sme v druhej hre a oni v prvej, ich celoherný záväzok sa oplatí prelicitovať, len ak spadneme najviac raz.

  1. Oba páry v druhej hre

Dva pády s kontrou sú za 500, celá hra je za 600 oplatí sa nám padať s kontrou, ak padneme najviac 2x.

Ťahák

Na prvom mieste sme my na druhom oni, ak im ide celá hra, oplatí sa prelicitovať a padať s kontrou ak:

1 – 1 – najviac 2 pády

1 – 2 – najviac 3 pády

2 – 1 – najviac 1 pád

2 – 2 – najviac 2 pády

Pokiaľ z priebehu licitácie a vlastného listu vieme, že by súperi mali mať celú hru, ale ju ešte nevylicitovali, môže byť takticky lepšie ich zbytočne neprelicitovávať, možno celú hru nevylicitujú a dosiahneme ešte lepší výsledok, než keď budeme zbytočne padať s kontrou.

Ak vylicitovali malý slem, kedy sa oplatí prelicitovať?

  1. Oba páry v prvej hre

Malý slem je za 920-990, 4 pády sú za 800, 5 pádov za 1100. Oplatí sa prelicitovať, ak padneme najviac 4 krát.

  1. Prvá hra voči druhej

Ak my sme v prvej oni v druhej, malý slem je za 1320-1440, 5 pádov je za 1100, 6 pádov za 1400, 7 pádov za 1700. Lacný slem sa oplatí brániť na najviac 5 pádov, drahý a bezový na najviac 6 pádov.

Ak my sme v druhej a oni v prvej hre, malý slem je za 920-990, 3 pády sú za 800. Oplatí sa nám prelicitovať, ak padneme najviac 3x.

  1. Druhá voči druhej

Malý slem je za 1370-1440, 4 pády sú za 1100, 5 pádov je za 1400, 6 pádov za 1700. Lacný slem sa oplatí brániť na 4 pády, drahý a bezový na 5 pádov.

Ak vylicitovali veľký slem, kedy sa oplatí prelicitovať?

  1. Oba páry v prvej hre

Veľký slem je za 1440-1520, 6 pádov je za 1400, 7 pádov je za 1700, oplatí sa brániť na 6 pádov.

  1. Prvá voči druhej hre

Oni v druhej my v prvej hre, veľký slem je za 2140-2220, 8 pádov je za 2000, 9 pádov za 2300, oplatí sa brániť na 8 pádov.

My v druhej, oni v prvej hre, veľký slem je za 1440-1520, 5 pádov 1400, 6 pádov 1700, oplatí sa brániť na 5 pádov.

  1. Druhá voči druhej hre

Veľký slem je za 2140-2220, 7 pádov 2000, 8 pádov 2300, oplatí sa brániť na 7 pádov.


 

blog comments powered by Disqus