Pravdepodobnosť v bridži

Pravdepodobnosť v bridži hrá veľkú rolu. Rozličné stratégie hlavného hráča vychádzajúce z odhadu distribúcie kariet u súperov vedú k rôznym výsledkom. Ak má byť odhad kvalifikovaný, mal by mať hlavný hráč elementárne znalosti o pravdepodobnosti.

Nasledujúce tabuľky pravdepodobností vychádzajú zo všeobecnosti a neobsahujú dodatočné informácie.
Počas licitácie a zohrávky hlavný hráč získava dodatočné informácie, ktoré môže využiť a prehodnotiť pravdepodobnosť jednotlivých rozlôh.

Tabuľky pravdepodobností

blog comments powered by Disqus