Stratégia v závislosti od skórovacej metódy

Článok voľne nadväzuje na článok Skórovacie metódy

Pred začiatkom každého turnaja musia hráči vedieť, ako budú výsledky vyhodnocované. Čiastočne by metóde hodnotenia mali prispôsobiť stratégiu a taktiku licitácie, zohrávky a obrany. V KBK si však väčšina hráčov tieto rozdiely neuvedomuje a licituje, zohráva a bráni stále rovnako. Ešte horšie  je, keď si rozdiel uvedomujú, ale volia presne opačnú stratégiu než zo spôsobu hodnotenia vyplýva :)

Keď sa turnaj hrá na topy, silne záleží na každom zdvihu a už rozdiel 10 TP môže v percentuálnom vyjadrení robiť obrovský rozdiel. Preto je často štatisticky výhodnejšie zohrávať menej bezpečné záväzky, ktoré však prinesú viac TP, než bezpečné záväzky. Napríklad v rozdaní, kde sú na 100% isté dve kára a na 80% pravdepodobné 2NT a na 90% 1NT, je optimálne licitovať 1NT. Ak tak urobíme v 10 rozdaniach a 8x uhráme 1NT+1, 1x 1NT= a raz 1NT spadneme a iný pár v tých istých rozdaniach 10x splnil 2D, tak my sme 8x získali lepší výsledok, raz rovnaký a iba raz horší výsledok. Nech sa hralo iba na dvoch stoloch, potom náš pár získal 8x2MP, raz 1MP a raz 0MP, druhý pár získal 8x0, raz 1MP a raz 2MP, spolu je pomer 17:3. Ak by sme však hrali na impy, tak my by sme získali 8x1 imp a raz by sme stratili 5 impov, čiže by sme vyhrali 8:5. Ak by však súper z desiatich 2D, 8x uhral 2D+1, prehrali by sme 0:5, pritom v top skórovom hodnotení by sa nič nezmenilo.

Licitovanie hier

Pri licitovaní celoherných záväzkov sa situácia trocha mení. V topskórovom turnaji môže byť v hraničných prípadoch výhodnejšie zastať v čiastočnom záväzku. Aj keď v rozdaní celá hra bude, časť poľa tiež zastane pod celou hrou pričom niektorí spravia menej ako 10 zdvihov a časť z tých, čo licitovali celú hru, spadne. Nech polovica hráčov zostala v čiastočnom záväzku a polovica v celohernom a v oboch skupinách nech polovica spravila 9 zdvihov a polovica 10. Ak by sa hralo na 8 stoloch, tak by výsledky boli: 420, 420, 170, 170, 140, 140 , -50, -50. Ak sme uhrali 3Sp+1, získali sme výsledok 9MP čo je 64%. Ak by to však bola súťaž družstiev a súperi by 4x uhrali 420 a 4x by spadli za -50 a my by sme 4x mali 170 TP a 4x 140 TP, súperi by 4x mali 250TP, čo je po 6 Impov a my 4x 190TP, čo je po 5 Impov. Spolu by to bolo 24:20, teda by sme o 4 Impy prehrali. Ak by to všetko bolo v druhej hre, tak by to bolo ešte horšie: 4x450 TP proti 4x 240 TP, teda 40:24 na Imp. Z uvedeného vidno, že v súťaži družstiev sa štatisticky oplatí licitovať podlimitné hry. Už aj pri 50% pravdepodobnosti ich uhrania budeme štatisticky v pluse, v topovom turnaji konzervatívna licitácia by v tých istých rozdaniach viedla k veľmi dobrému výsledku.

Ak je celá hra vysokopravdepodobná, treba ju licitovať bez ohľadu na druh hodnotenia. V top skórovom turnaji aj keď v danom rozdaní náhodou hra nebude, tak pri veľkom a dobrom poli to nebude zlý výsledok, pretože celú hru budú licitovať všetci a väčšina bude padať, takže budeme mať za takéto rozdania aspoň 30%. Pritom ak takto budeme z 10 rozdaní 10x licitovať celú hru a 8x splníme a 2x spadneme a  za plnenie bude 60% a padanie 30%, celkovo získame  54%, ak by sme však 10x nelicitovali celú hru, tak 2x získame top a 8x nulu, čo je 20%.

Nadzdvihy

V top skórovom turnaji sa štatisticky oplatí pokúsiť sa o nadzdvih, aj keď tým ohrozíme splnenie záväzku. Ak tak spraví celé pole okrem nás a pravdepodobnosť pádu bude 30%, tak z 10 rozdaní 7 krát budeme mať nulu a 3x top, čo nám vo výsledku dá 30%.

V družstevnom zápase sa o nadzdvih pokúsime len ak pokus o jeho získanie neohrozí splnenie záväzku. Vo vyššie uvedenom príklade by sme síce 7x získali po jednom impe ale trikrát by sme stratili po 10 impov, teda 7 impov za 30.

Obrana

Keď na obrane vidíme, že záväzok by sa mal dať splniť, v top skórovom hodnotení sa môže oplatiť nepokúšať sa záväzok poraziť, ale zabrániť nadzdvihom. Pokiaľ ale hráme družstvá, tak sa oplatí zadať nadzvih, ak zvolený spôsob obrany môže viesť k porazeniu záväzku. Ak napríklad 8x zadáme po jednom nadzvihu a 2x záväzok porazíme, stratíme 8 impov ale získame 2x10 impov.

Vo všetkých druhoch hodnotenia by si hlavný hráč mal v prvom rade uvedomiť, čo s daným rozdaním asi spraví pole. Ak hráme podlimitnú celú hru, tak ju asi väčšina poľa hrať nebude a preto aj v top skórovom turnaji sa hlavný hráč nemusí pokúšať o nadzvih a radšej by mal zvoliť bezpečnú zohrávku. Splnenie záväzku bez nadzvihu bude topom či výsledkom blízkym topu, riskovanie kvôli nadzvihu však môže spôsobiť nulu. Keď však vidíme, že hráme nezmyselný záväzok a ak spadneme, tak budeme mať nulu, bez ohľadu na to, či spadneme raz alebo 5x, ak existuje hoci len 10% šanca, mali by sme hrať na túto šancu, čím možno získame top. Naopak, ak vidíme, že záväzok musíme spadnúť, ale pravdepodobne ho väčšina poľa padať bude, snažíme sa minimalizovať straty a môžeme dobrovolne raz spadnúť, pričom takto môžeme dokonca uhrať top.

V jednom rozdaní v lige sme po nedorozumení v licitácii skončili v 3NT s kontrou. Môj vtedajší partner bol hlavným hráčom a po vyložení stola sa rozčúlil, aký nezmysel som to licitoval. Súperi mu však umožnili spadnúť iba raz, on sa však rozhodol hrať na šancu, že ak sedí impas, tak záväzok splní. Takto miesto jedného pádu spadol 7x. Po skončení zápasu prišli naši partneri celí natešení, keďže u nich sa tiež hrali 3NT s kontrou a súperi spadli 5x. Nakoniec boli veľmi sklamaní, pretože sme v tomto rozdaní stratili 11 Impov, pritom ak by sme spadli iba raz, my by sme naopak 13 impov získali, takže strata kvôli nesprávnemu rozhodnutiu bola celkovo 24 Impov v jedinom rozdaní. Čiže aj v družstevnom zápase by sme mali uvažovať, čo budú hrať v tomto rozdaní súperi. Ak budú hrať ten istý záväzok, mali by sme minimalizovať straty a nie pokúšať sa o maximalizáciu zisku za cenu rizika obrovskej straty.

Teda ak sme sa rozhodli napríklad 4 srdcia brániť 4 pikami s kontrou a vidíme, že tie 4 srdcia tam naozaj majú, tak sa nemusíme pokúšať záväzok splniť, ale spadnúť čo najmenej. Pád za 100 proti 620 nám dá 11 impov, pokus o splnenie s rizikom troch pádoch nám síce môže doniesť 15 impov ale pri troch pádoch získame len 3 impy, takže kvôli zisku 4 impov riskujeme stratu 8 impov. Štatisticky sa to oplatí, len ak pravdepodobnosť splnenia záväzku by bola vyššia než 66%.

blog comments powered by Disqus