Simple bridž

Bridž je kartová hra, vznikla v Anglicku, vyvinula sa z ruskej hry birič. Názov vznikol skomolením na anglické bridge - most. Bridž hrajú 4 hráči, hráči sediaci oproti sebe sú partneri. Hráči sa označujú ako NS a EW - z anglických sever, juh, východ, západ. Bridž možno hrať ako bežnú spoločenskú hru, keď je k dispozícii menej ako 8 hráčov alebo ako športovú disciplínu, keď je aspoň 8 hráčov a výsledky možno porovnať: s tými istými kartami sa hrá pri viacerých stoloch a potom nezáleží na šťastí, na tom aké karty hráč dostal, ale záleží na jeho umení zohrávky, obrany, licitácie a partnerského porozumenia. Bridž je olympijský šport.

Zjednodušené pravidlá bridžu:

Bridž sa hrá s jedným balíčkom francúzskych (žolíkových) kariet, bez žolíkov. Hra pozostáva z dvoch fáz:

 • licitácia alebo tiež dražba
 • zohrávka vylicitovaného záväzku
 1. Rozdá sa všetkých 52 kariet, malo by sa rozdávať po jednej karte.
 2. Prvý licituje rozdávajúci angl. dealer, po ňom licitujú hráči v smere hodinových ručičiek, keď odznejú tri pasy, zohráva sa posledne ponúknutý záväzok, zohráva ho ten hráč páru, ktorý daný druh záväzku ponúkol ako prvý (hlavný hráč). V prvom kole licitácie, ak odzneli tri pasy, štvrtý hráč, ktorý nelicitoval, ešte môže licitovať.
 3. Pri licitácii je hierarchia záväzkov nasledujúca (zhora nadol): BT1234. Ponuka pozostáva zo stupňa a druhu záväzku. Ak vytiahnete hlášku 14, zaväzujete sa, že ak budú tromfy trefy, získate aspoň 7 zdvihov (v hre je 13 zdvihov, takže niekto musí získať aspoň 7 zdvihov, preto sa prvých 6 zdvihov nepočíta. Slangový výraz pre zdvih je štych). Na prvom stupni možno trefy prelicitovať všetkými zostávajúcimi druhmi záväzku. Ak niekto ponúkol 11, možno ho prelicitovať 1BT alebo 2234

 4. Štartuje hráč po ľavici hlavného hráča. Po štarte sa vyložia na stôl karty partnera hlavného hráča a disponuje nimi hlavný hráč, obvykle dáva pokyny partnerovi (tichý hráč), ktorú kartu má zahrať, ale môže ich zahrávať aj sám.
 5. Hráč musí priznať farbu - karta musí byť tej istej farby, ako prvá karta zdvihu, ak takú kartu má
 6. Vyššia karta berie - AKQJ1098765432 - zhora nadol.
 7. Tromf prebíja - tromfová dvojka je viac, než eso vo farbe zdvihu.
 8. Karty do zdvihu sa pridávajú v smere pohybu hodinových ručičiek.
 9. Do ďalšieho zdvihu vynáša hráč, ktorý získal posledný zdvih, ak to bol hlavný hráč, z tej strany, na ktorej pridal najvyššiu kartu.
 10. Bodovanie:

Ak sa záväzok splnil:

 • lacná farba 34 : každý stupeň 20 bodov
 • drahá farba 12: každý stupeň 30 bodov
 • bez tromfa: prvý stupeň 40 bodov, každý ďalší 30 bodov
 • Ak je súčet týchto bodov aspoň 100, osobitná prémia 300 bodov - ráta sa len za licitované stupne.
 • Ak je záväzok na 6. stupni, osobitná prémia 800 bodov, už v nej je započítaná prémia 300
 • Ak je záväzok na 7. stupni, osobitná prémia 1300 bodov, detto

  Ak sa záväzok spadol:
 • Bez kontry: každý pád 50 bodov
 • S kontrou: 1. pád 100 bodov, 2. a 3. pád 200 bodov, každý ďalší 300 bodov
 • S rekontrou: dvojnásobok oproti kontre

  Ak sa záväzok splnil a hralo sa s kontrou, body sa násobia dvomi, ak sa hralo s rekontrou, násobia sa 4. Osobitné prémie sa nenásobia, ale ak sa hralo s kontrou alebo rekontrou a súčet bodov je aspoň 100, získava sa prémia 300 bodov.
Príklady pre výpočet bodov:
 • licitovali 31 a spravili 10 zdvihov - 4x30 je 120, prémia im neprislúcha, lebo licitovali iba 3 a 3x3 je 9, 50 bodov za splnenie záväzku, spolu 170 bodov
 • licitovali 41 a spravili 10 zdvihov - 4x30 je 120+300 prémia za hru, spolu 420 bodov.
 • licitovali 41 a spravili 9 zdvihov - súper získa 50 bodov
 • licitovali 21X - a uhrali 9 zdvihov, 2x30x2 je 120+300 bodov prémia, nadzvih 30x2 je 60, spolu 480 bodov. X predstavuje kontru.

Poznámka: Skutočné bodovanie je o niečo zložitejšie, ale základná filozofia je rovnaká.

Podrobnejšie informácie o bridži získate na adresách:
 • Slovenský bridžový zväz - www.bridgeclub.sk
 • Košický bridžový klub - www.bridgekosice.sk
 • Online hranie na internete - www.bridgebase.com

 

Vypracoval: Tibor Menyhért e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená proti spamovacím robotom. Pre jej zobrazenie musíš mať zapnutý JavaScript.

 

blog comments powered by Disqus