Hlavný hráč nemá trestnú kartu

Počas utorkového turnaja hlavný hráč vytiahol z ruky srdcové eso a chcel ho zahrať, upozornili sme ho, že je na stole. Zahral teda srdce zo stola a s komentárom Keďže som srdcové eso už ukázal, musím ho zahrať, zahral srdcové eso a neurobil impas na srdcového kráľa.

Tak som mu vysvetlil, že hlavný hráč nemá trestnú kartu a teda srdcové eso nemusel zahrať. V tomto rozdaní to bolo jedno, keďže impas nesedel, ale ak by sedel, tak by to jedno nebolo a neznalosť pravidiel by ho pripravila o jeden zdvih.

 

Prečo hlavný hráč nemá trestnú kartu?

Hlavný hráč má oba listy pod kontrolou a vie čo v nich má, ukázaním karty z ruky mimo poradia teda sám sebe žiadnu informáciu neodovzdá, iba poprípade uľahčí obranu obrancom. U obrancov je to inak, tým že jeden z hráčov niektorú z kariet ukázal, odovzdal partnerovi neoprávnenú informáciu a po privolaní rozhodcu rozhodca určí túto kartu za trestnú.

 

blog comments powered by Disqus