Čeložnice a polopravdivé informácie z pera Ivana Tatranského

Na stránke Národného bridžového centra som si už dávnejšie všimol článok o juniorskom sústredení v Čelozniciach a v podstate som zdieľal Ivanovo rozhorčenie nad tým, že Slovenský bridžový zväz našim mladým na toto podujatie nijako neprispel. Aj preto som v jednom z článkov doporučoval, aby sme v budúcnosti na toto podujatie prispievali a chcel som túto tému otvoriť na nadchádzajúcej konferencii. Dnes som sa však dozvedel, že to bola zo strany Ivana polopravdivá informácia. P-SBZ síce priamo na sústredenie neprispelo ale prispelo na dopravu do Čelozníc a späť, hradilo štartovné na prebore mládeže ČR a hradilo asi jednu noc, možno viac. Takže Ivan vlastne neklamal, príspevok sa netýkal priamo sústredenia iba preboru ČR, ale tak ako to podal ide o polopravdu, keďže sústredenie plynulo nadväzovalo na prebor. Ak by zväz prispel tou istou sumou, ale viazal by to na samotné sústredenie, tak by sa na samotnej veci nič nezmenilo. Takže poprosím v budúcnosti uvádzať pravdu celú a P-SBZ by možno malo takéto výdavky na svojej stránke priebežne zverejňovať, aby členská základňa bola v obraze.

Prirodzene dá sa diskutovať, či sa nemalo prispieť viac alebo menej, celkové výdavky s tým spojené sú mi zatiaľ neznáme, ale zväz toho roku tiež prispel na Majstrovstvá Európy mládeže, tuším prispel aj juniorom ktorí sa zúčastnili Veľkej ceny Košice a hradí im takmer celé náklady spojené s Majstrovstvami Slovenska - takže na mládežnícky bridž prispievame a celkovo nemalou čiastkou.

blog comments powered by Disqus