SAYC - úvod do systému 2.

Čo sa už nezmestilo.

  • nová farba odpovedajúceho forsuje (núti partnera ešte aspoň raz licitovať,ak je po pase neforsuje)
  • nová farba otvárajúceho neforsuje, ak ste si však uzhodnili farbu, nová farba forsuje na jedno kolo
  • opakovanie nesfitovanej farby na nevynútenej pozícii ukazuje kartu navyše
  • opakovanie nesfitovanej farby na vynútenej pozícii ukazuje minimum a nesľubuje kartu navyše
  • opakovanie nesfitovanej farby skokom ukazuje kartu navyše a maximum, či aspoň rezervu
  • bočné farby po sfitovaní ukazujeme, len ak máme záujem o slem
  • ak ste už vylicitovali hru, vyššie idete, len ak máte záujem o slem

Z vyššie uvedeného vyplýva:

Ak partner otvoril 1 v drahej, s trojlistom v jeho farbe sme našli 8 listý fit. Farbu sfitujeme na takom stupni, aby i pri jeho minime sa záväzok mal dať splniť. Teda 0-4(5) FB Pas, (5)6-10 FB 2 vo farbe otvorenia, (10)11-12 FB 3 vo farbe otvorenia, 13-14 FB 4 vo farbe otvorenia, so silnejším listom je nádej na slem, takže by ste mali niečo vymyslieť, aby sa ten slem nevynechal.

Ak partner otvoril jedno káro, vieme, že má aspoň trojlist kárový i keď väčšinou bude mať aspoň 4 list, sfitovať farbu môžeme aspoň s päťlistom.  I v prípade, že máme 5 list v kárach, vzhľadom na to, že drahé farby sú väčšmi hodnotené, ak máme drahý štvorlist, ukážeme ho na prvom stupni. Ak ho partner nebude mať, ak sme ponúkli srdcia, môže ukázať 4 list pikový, ak piky nemá, tak teraz podľa svojej sily buď povie 1 BT, alebo nám sfituje srdcia alebo zopakuje kára na druhom stupni, čím však ukáže aspoň 5 list, tiež keď povie 24, tak zároveň ukáže, že má aspoň 54 v lacných farbách. S rezervou môže povedať 2BT a s maximom 3BT.

Ak partner otvoril 14, tak má aspoň 3 list trefový,  24 môžeme povedať iba s 5 listom trefovým a so silou do 10 FB.

Licitácia po 1BT

Licitáciou po 1BT sa budeme podrobne zaoberať neskôr. Môžeme však využiť presne vymedzenú figúrovú silu a istotu, že v každej farbe má aspoň dvojlist. Na celú hru potrebujeme v BT 27 bodov a v drahých farbách 30 bodov, minimum partnera je 15 maximum 17. S listom do 8 bodov dáme preto pas, so silnejším listom môžeme dať invit poprípade rovno skočiť na celú hru.

Licitácia po 24

Dnes sa ňou nebudeme zaoberať, ale otvorením 24 partner hovorí, že má taký silný list, že s veľkou pravdepodobnosťou aj bez našej pomoci splní celú hru. Preto 24 nikdy nemôžeme odpasovať. Všetky doterajšie hlášky boli prirodzené, ukazovali presne definovaný minimálny počet kariet v danej farbe. 24 môže partner povedať, aj keď nebude mať ani jeden tref. So slabým listom preto povieme ďalšiu umelú hlášku 23- partner, mám najviac 8 FB a čakám, čo budeš licitovať. Ak budete mať aspoň 8 bodov a vlastný 5 list ukážte ho hláškou na najbližšom možnom stupni, kárový 5 list teda hláškou 33. Od 9 bodov, bez vlastného 5 listu, môžete povedať 2BT. Ako licitovať ďalej, zatiaľ ponechám na vašej fantázii, v každom prípade nemôžete zastať pod úrovňou hry a je veľká pravdepodobnosť splnenia malého či dokonca veľkého slemu.

Čo je rezerva? Keďže na každý zdvih potrebujeme cca. 3 body, rezervu máme, ak máme aspoň o 3 body viac, než sme minimálne sľubili. Ak sme otvorili 12 a partner povedal 22, ak máme 12-14 bodov, rezervu nemáme a mali by sme dať Pas, s 15 FB môžeme zvážiť hlášku 32, so 16-17 určite 32 a s 18-19 máme rezervu na dva zdvihy, takže môže povedať 42, s 20-21 bodmi, ak má partner maximum toho čo sľúbil, už môže ísť malý slem a mali by sme sa oň pokúsiť. Ako licitovať slemy budeme preberať neskôr.
Rezerva môže tiež spočívať v tom, že nemáte iba sľúbený 5 list, ale máte 6 list, ten tromf navyše je takmer istým zdvihom navyše, takže zase môžete dať invit cez 32 aj s 13 FB poprípade skočiť na celú hru už s 15 FB. Jeden zdvih navyš máte vo figúrových bodoch a jeden v dlhších tromfoch.

Čo je vynútená pozícia? Vynútenou pozíciou je, ak sme dali forsujúcu hlášku napr. partner otvoril 12 a my sme povedali 24. Hláška 24 nie je zhora ohraničená, takže otvárajúci musí aspoň raz licitovať. Ak by mal 4 list kárový, povie 23, ak by však mal 4-list pikový, mal by ho povedať len ak má aspoň malú rezervu v liste, pretože odpovedajúci by bol znova sforsovaný na jedno kolo, takže otvárajúci, ak má 12-13 FB, zopakuje srdcia, čím nesľubuje, že má 6 listé srdcia, ale iba hovorí: Partner, prinútil si ma ešte raz licitovať, nemám 4 list kárový a mám 12-13 FB a stále môžem mať len 5 list srdcový, nevylučujem 4 list pikový.

Odpovedajúci teraz s 11 bodmi môže povedať Pas aj dublom srdcovým, ak však má zádrže v pikách a kárach môže povedať 2BT. Ak má bodov viac, so štvorlistom pikovým môže povedať 2♠ alebo skočiť na 3BT, v krajnom prípade skočiť na 42, ale obvykle budú 3BT bezpečnejším záväzkom.

Prečo nová farba otvárajúceho neforsuje a odpovedajúceho forsuje? Otvárajúci je okrem otvorenia 24 zhora limitovaný na 21 bodov, takže z bilancie môžete usúdiť, že už vyššie ísť nemôžete, napriek tomu bude obvykle dobré sa vrátiť na pôvodnú farbu otvárajúceho, ktorá je určite dlhšia.

Odpovedajúci, ak nie je po pase, nie je zhora limitovaný, iba zdola, takže ak licituje novú farbu, mal by mať rezervu a preto by ste ešte aspoň raz mali licitovať.

V jednom i druhom prípade, ak je nová farba umelou hláškou, nesmiete ju odpasovať.

Čo je umelá hláška? Umelá hláška je taká hláška, ktorá má neprirodzený, umelý význam. Umelou hláškou je: otvorenie 14, ak sľubuje menej než 3 trefy, otvorenie 24 nič nehovoriace o počte trefov, iba informujúce: Partner som veľmi silný, mám aspoň 22 FB a ľubovoľnú rozlohu. Odpoveď 23 po otvorení 24hovoriaca Partner, mám pomerne slabý list, ukáž čo máš ty!

Čo je bilancia? Keď spočítame minimum FB partnera a svoje FB, dostaneme minimum bodov, ktoré na linke máme, tento počet bodov predelíme tromi a výsledok nám hovorí, po ktorý stupeň môžeme licitovať, ak sme nenašli fit. Ak sme fit našli, môžeme si pripočítať 1.5 až 2 zdvihy a vo sfitovanej farbe licitovať na takom stupni, ktorý zodpovedá minimu predpokladaného počtu zdvihov. Partner bez rezervy hlášku odpasuje, s rezervou ide na taký stupeň, akú veľkú rezervu má, ak mu však vyjde 11 zdvihov v drahej farbe, tak zbytočne nelicituje na 5. stupni, keďže prémia je už za 4. stupeň. Podobne je to aj s beztromfovým záväzkom. Ak mu z bilancie vyjde 12 či dokonca 13 zdvihov, slem nelicituje priamo, ale overí, či náhodou neodovzdáte nejaké rýchle zdvihy, napríklad máte 33 figúrových bodov a 8 listú zhodu, z bilancie výchádza 12 zdvihov, ale ak súperi majú AK v jednej farbe a vy máte v oboch listoch v tejto farbe dubl, odovzdáte ihneď po štarte dva zdvihy. Slemovú licitáciu preberieme neskôr.

 

 

blog comments powered by Disqus