Komisie SBZ

Osobne nie som veľkým priaznivcom zriaďovania nepreberného počtu komisií. Napriek tomu si však myslím, že by Slovenský bridžový zväz popri v súčasnosti existujúcich komisiách ešte nejaké mal mať.

Pokračovanie článku...

Na čo slúžia klubové stránky?

Na  funkciu klubových stránok možno mať dvojaký pohľad. Možno sa na ne dívať v prvom rade ako na oficiálnu stránku s primárnou úlohou prezentovať sa pred bridžovou a nebridžovou verejnosťou v čo najlepšom svetle a potom na ne nepatrí žiadna kontroverzná téma, všetky problémy a pseudoproblémy treba držať pod pokličkou a buď ich riešiť iba v osobnom styku a ešte lepšie je sa tváriť, že žiadne problémy nemáme a všetci budeme mať svätý pokoj.

Pokračovanie článku...

Konferencia SBZ 2012

Od Konferencie SBZ uplynulo už viac než 7 dní, ale, ako sa už stalo v našom zväze zvykom, stále na stránke SBZ nie je zverejnená zápisnica z konferencie a z materiálov ktoré na konferencii boli delegátom predložené je zverejnená iba správa o činnosti P-SBZ. (Zápisnica bola zverejnená 15.10.)

Pokračovanie článku...

Kľúč na určovanie počtu delegátov

Keďže som nebol na konferencii od začiatku a stále nebola zverejnená zápisnica z Konferencie SBZ (medzičasom zverejnená bola), neviem či sa nasledujúci problém riešil na začiatku konferencie alebo si ho medzi sebou rozdiskutovali iba členovia predsedníctva. Od Petra Dubnického som sa dozvedel, že Žilinský bridžový klub si nárokoval 4 delegátov a prezident SBZ im priznal právo iba na dvoch delegátov s odôvodnením, že členovia klubu do 18 rokov sú neplatiacimi členmi a preto nemajú nárok za seba vyslať delegátov.

Pokračovanie článku...