Licitačný systém Mini

Aby partneri licitovali dobré záväzky, mali by mať dohodnutý jazyk, ktorý popíše silu a rozloženie farieb v listoch partnerov. Páry môžu mať dohodnuté rôzne jazyky dorozumievania, výmená informácií však musí byť otvorená a keď sa súper spýta na význam jednotlivých hlášok, mali by dostať pravdivé vysvetlenie.

Tento dorozumievací jazyk sa nazýva licitačný systém.

Silu listu s pravidelným rozložením farieb dobre popisujú figúrové body (FB):

A - 4, K - 3, Q - 2, J - 1

Spolu je týchto bodov v každej farbe 10, vo všetkých farbách je ich 40. Keďže pri stole sú 4 hráči, na každého priemerne pripadá 10 FB. Teda, ak máte viac než 10 bodov, máte v ruke nadpriemerný list.

Keď sa hrá tromfový záväzok, linka ktorá ho zohráva by mala mať prevahu v tromfoch. V každej farbe je 13 kariet, prevahu máte, ak na vašej linke je viac kariet v danej farbe ako u súperov, čiže ak v nej máte aspoň 7 kariet, doporučuje sa mať ich 8.

Z týchto dvoch jednoduchých princípov vyplýva:

 • ak máte aspoň 11 FB, máte nadpriemerný list a bolo by vhodné otvoriť
 • chcete nájsť takú farbu, v ktorej spolu s partnerom máte aspoň 8 (7) kariet

Skúsenosť ukazuje, že na každý zdvih treba približne 3 body. Potom na celú hru (prémia 300 bodov) treba:

 • 3BT, 25 FB a zádrž v každej farbe
 • 4 srdcia, piky, 25 FB a 8 listú zhodu v tromfoch
 • 5 trefov, kár, 28 FB a 8 listú zhodu v tromfoch
 • malý slem vo farbe 31 FB a 8 listú zhodu v tromfoch (prémia 800 bodov)
 • malý slem BT, 33 FB (prémia 800 bodov)
 • veľký slem vo farbe 34 FB, 8 listú zhodu v tromfoch (prémia 1300 bodov)
 • veľký slem BT, 37 FB (prémia 1300 bodov)

Z uvedeného možno vyvodiť napríklad takýto jednoduchý licitačný systém MINI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ak nikto neotvoril a máte 11+ FB, otvorte a ponúknite svoju najdlhšiu farbu.
 • Ak máte dve rovnako dlhé farby a jedna z nich je drahá, ponúknite ako prvú drahú farbu (srdcia a piky), drahé farby sú štedrejšie odmeňované.
 • Ak sú obe farby lacné alebo obe drahé, ponúknite nižšiu z nich.
 • Ak máte pravidelný list a 16-18 bodov, otvorte 1BT (4333, 4432 poprípade 5322 a päťlist lacný)
 • Ak máte aspoň 5 list a aspoň 20 FB, otvorte na druhom stupni
 • Ak 5 list nemáte a máte 20-23 FB, otvorte 2BT
 • Ak 5 list nemáte a máte 24-27 FB, otvorte 3BT

Čo má odpovedať partner po 1 vo farbe

 • Ak má fit, teda aspoň 4 karty vo farbe otvorenia a 
  • menej ako 6 bodov Pas
  • 6-10 bodov, potvrdiť farbu na 2 stupni
  • 11-12 bodov, skok na tretí stupeň vo farbe otvorenia
  • 13- bodov, skok na štvrtý stupeň vo farbe otvorenia, poprípade môže uvažovať o sleme
 • Ak nemá fit, menej ako 3 karty vo farbe otvorenia
  • menej ako 6 bodov Pas
  • 6-10 bodov ponúkne svoju najdlhšiu farbu na 1 stupni, ak by ju musel ponúknuť na 2 stupni, ponúkne 1BT
  • 11- bodov, ponúkne svoju najdlhšiu farbu na 2 stupni

Čo odpovedať po otvorení 1BT:

 • do 7 bodov Pas
 • od 8 bodov ponúknuť svoju najdlhšiu farbu na 2 stupni

Čo odpovedať po otvorení 2 vo farbe:

 • Ak má fit
  • 0-3 body zvýšiť farbu na tretí stupeň
  • 4-9 bodov, skok na štvrtý stupeň
  • 10- bodov veľká pravdepodobnosť slemu
 • Ak nemá fit
  • ponúkne svoju najdlhšiu farbu

Čo odpovedať po otvorení 2BT:

 • 0-3 FB Pas
 • 4- FB Ponúknuť vlastnú farbu na treťom stupni poprípade 3BT.

Ďalšia licitácia:

 • opakovanie nesfitovanej farby v poradí sľubuje kartu navyše vo farbe a dolnú hranicu sily
 • opakovanie nesfitovanej farby skokom sľubuje hornú hranicu sily a kartu navyše v danej farbe
 • zvýšenie sfitovanej farby pod úrovňou hry sľubuje rezervu a vraví, partner ak máš aj ty nejakú rezervu, licituj hru

Licitovanie v zásahu:

 • kým na otvorenie stačí 4 listá farba, v zásahu by mala byť aspoň 5 listá, na prvom stupni s dobrou farbou stačí aj 8 bodov, na vyšších stupňoch licitujte opatrne
 • ak nemáte 5 listú farbu a máte aspoň 12 bodov, v ostatných farbách okrem farby otvorenia máte aspoň 3 karty, dajte kontru - Partner ukáž mi svoju najdlhšiu farbu
 • ak máte 15-18 bodov a zádrž v súperovej farbe môžete licitovať 1BT
blog comments powered by Disqus