Moje bridžové projekty

Ako programátor alebo správca stránok som rozpracoval niekoľko bridžových projektov. Ako z niektorých komentárov vyplýva, niektorí mi vyčitajú, že väčšinu či dokonca všetky dobré nápady iba načnem a potom ich nedokončím. Napríklad tu.

Pokúsim sa zrekapitulovať, na čom všetkom som už pracoval a v akom je to stave.

Neviem, ktorý z vyššie uvedených mojich "dobrých" ale do konca nedotiahnutých nápadov mal Jano na mysli. Na jednej strane pracujem na veciach, ktoré si vyžaduje aktuálna situácia u nás v klube a vo zväze. Snažím sa tiež zautomatizovať práce súvisiace z pravidelnou údržbou klubových stránok. V tejto chvíli je prioritou prezentácia výsledkov zo slovenských turnajov. Keď ma nejaká téma zaujme, tak sa ju pokúšam analyzovať, pokiaľ však na moju prácu nie je žiadna odozva, tak sa s dosiahnutým výsledkom uspokojím a ďalej na veci nepracujem. Takže ak som naozaj na nejakom dobrom nápade mal ďalej pracovať, prosím o konkrétne námety aj kritické pripomienky a možno sa k nim vrátim.

blog comments powered by Disqus