Lebensohl

Lebensohl je konvencia, ktorá slúži ako obrana proti otvoreniu slabé dva alebo proti zásahom do 1BT.

Konvencia slúži na rozlíšenie slabých a silných listov odpovedajúceho. Podrobne aj s príkladmi je Lebensohl popísaný v článku Eda Veleckého.

Ak partner otvoril 1BT a súper zasiahol na druhom stupni, napríklad 2, tak s listom:

32 AQJ932 K1096
by bolo dobré zalicitovať 3 a partner by pritom mal byť sforsovaný, kým s listom 
32 QJ9432 K1096

by sme chceli, aby partner pasoval. Práve na rozlíšenie podobných prípadov slúži Lebensohl. Ak chceme, aby sme skončili v 3D, povieme 2BT, partner je povinný povedať 3Cl a my opravíme na 3D, ktoré je povinný pasovať. Ak by sme 3D licitovali priamo, tak sa ešte raz musí ozvať.
Popis konvencie na anglickej wikipédii.

Základný prehľad konvencie, ak partner otvoril 1BT a RHO licitoval 2 vo farbe:

 • 2 vo farbe – prirodzené, neforsujúce
 • 3 vo farbe okrem farby zásahu – prirodzené, fors do hry
 • cuebid (3 vo farbe zásahu) – podobné konvencii Stayman, otázka na drahý 4 list, popretie zádrže v licitovanej farbe
 • 3BT – popretie zádrže v súperovej farbe, parter, ak máš zádrž, hrajme 3BT
 • 2BT – a relay, partner musí povedať 3♣; potom:
  • Pas - chcel som vypnúť na 3 trefoch
  • 3  vo farbe nižšej než farba zásahu – prirodzené, to chcem hrať
  • 3 vo farbe vyššej než farba zásahu – prirodzené, invit
  • cuebid – Stayman ako vyššie ale so zádržou vo farbe zásahu
  • 3NT – to chcem hrať, mám zádrž
blog comments powered by Disqus