Licitačný systém Mini

Aby partneri licitovali dobré záväzky, mali by mať dohodnutý jazyk, ktorý popíše silu a rozloženie farieb v listoch partnerov. Páry môžu mať dohodnuté rôzne jazyky dorozumievania, výmená informácií však musí byť otvorená a keď sa súper spýta na význam jednotlivých hlášok, mali by dostať pravdivé vysvetlenie.

Tento dorozumievací jazyk sa nazýva licitačný systém.

Silu listu s pravidelným rozložením farieb dobre popisujú figúrové body (FB):

A - 4, K - 3, Q - 2, J - 1

Spolu je týchto bodov v každej farbe 10, vo všetkých farbách je ich 40. Keďže pri stole sú 4 hráči, na každého priemerne pripadá 10 FB. Teda, ak máte viac než 10 bodov, máte v ruke nadpriemerný list.

Keď sa hrá tromfový záväzok, linka ktorá ho zohráva by mala mať prevahu v tromfoch. V každej farbe je 13 kariet, prevahu máte, ak na vašej linke je viac kariet v danej farbe ako u súperov, čiže ak v nej máte aspoň 7 kariet, doporučuje sa mať ich 8.

Z týchto dvoch jednoduchých princípov vyplýva:

Skúsenosť ukazuje, že na každý zdvih treba približne 3 body. Potom na celú hru (prémia 300 bodov) treba:

Z uvedeného možno vyvodiť napríklad takýto jednoduchý licitačný systém MINI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo má odpovedať partner po 1 vo farbe

Čo odpovedať po otvorení 1BT:

Čo odpovedať po otvorení 2 vo farbe:

Čo odpovedať po otvorení 2BT:

Ďalšia licitácia:

Licitovanie v zásahu:

blog comments powered by Disqus