Ako by mohli SBZ a ČBS spoluprácu prehĺbiť?

 

Zopár nápadov k vzájomnej spolupráci

 

V článku Už nemá dohoda medzi ČBS a SBZ význam? som sa pozastavil nad zámerom oboch vrcholných orgánov zmluvu vypovedať. Miesto vypovedania zmluvy som ich nabádal, aby naopak spoluprácu prehĺbili. Do diskusie sa zatiaľ zapojili iba členovia SBZ, z toho jeden člen predsedníctva, stále však nevieme, čo konkrétne ich vedie k uvedenému zámeru. Ak sú to nejaké technické komplikácie pri organizácii súťaží, tak by asi stačlo zmluvu doplniť a upresniť. Spomínam si, že raz keď českí juniori boli na Veľkej cene Košíc, tak položartom konštatovali, že keď SBZ juniorom členom SBZ hradí ubytovanie a neviem či vtedy sme nehradili aj dopravu, vzhľadom na zmluvu by to malo byť hradené aj im. Je snáď zrejmé, že účelom zmluvy nebolo a nie je dotovať členov druhého zväzu.

Podobne si myslím, že súťaž Dorostenecký grandslem ČBS sa nevzťahuje na našich členov.

Zmluva by nemala byť tranzitívna. Čo tým myslím? Toho roku sa našimi členmi stali hráči Ukrajiny, pri doslovnej interpretácii zmluvy aj oni majú nárok zúčastňovať sa súťaží ČBS za rovnakých podmienok, ako členovia ČBS. V bledoružovom sa to isté týka tých hráčov Slovenska a Českej republiky, ktorí z takých či onakých dôvodov vystúpili zo svojho materského zväzu a vstúpili do partnerského zväzu, tu by som to riešil tak, že rok po vystúpení z jedného a vstúpení do druhého zväzu by si hráč nemohol nárokovať výhody plynúce z tejto zmluvy. Propozície SBL, v ktorých sa P-SBZ toto pokúsilo ošetriť som síce napadol, ale nie z hľadiska veci samej, ale preto, lebo išlo o jednostranný krok. Už vtedy som prorokoval, že aj na základe toho, možno bude zmluva vypovedaná.

Ak súvisia komplikácie s týmito prípadmi, tak zmluvu stačí doplniť o technické detaily, ktoré by upresňovali čo sa myslí pod bodom 1.1 a 1.2 zmluvy.

Teraz k meritu veci. Oba zväzy v roku 2005 zmluvu podpísali, ale obsahovala iba také ustanovenia, ktoré sa týkali priamo hráčov oboch zväzov a bolo na týchto hráčoch, či možnosť štartovať za rovnakých podmienok v súťažiach partnerského zväzu využijú alebo nie. Zmluva sa však nezaoberala konkrétnou spoluprácou samotných organizácií. Neznamená to, že oba zväzy navzájom nespolupracovali, ale táto spolupráca bola založená na neformálnej báze.

Tak som sa napríklad ja vďaka ústretovosti ČBS zúčastnil školenia rozhodcov, moravskí hráči pomáhali s organizáciou MS juniorov v Piešťanoch, KBK poskytol materiálne a technické vybavenie na niektoré bridžové týždne Heroldu Ostrava, juniori a dorastenci sa zúčastňovali juniorských sústredení, publikovali sme články v ČBS, navzájom sme zverejňovali pozvánky na súťaže organizované v partnerskom zväze a určite sa navzájom spolupracovalo na mnohom inom o čom ani ja ani bridžová verejnosť nevie.

Tieto neformálne vzťahy sú v konečnom dôsledku oveľa užitočnejšie, než nejaké formalizované rituály, možno by však bolo vhodné vytvoriť aj nejaké formálne rámce, ktoré budú túto neformálnu spoluprácu podporovať a umocňovať.

Uviedol som tu aj body, ktoré som už s Ústředím ČBS konzultoval a boli zamietnuté. Zamietnutia mali dobré racionálne jadro, dal som to sem, lebo možno niekoho napadne, ako by sa to v nejakej modifikovanej podobe dalo zrealizovať alebo to môže niekoho inšpirovať k iným úvahám.

 

blog comments powered by Disqus