Hra obrancov

Hrou obrancov sa budeme zapodievať neskôr, pristavím sa aspoň pri štarte a výnosoch.

Hlavnou výhodou obrany je, že má právo štartu a teda výhodu tempa, či sa záväzok splní alebo spadne často záleží hlavne od štartu. Z toho čím vyštartujete, partner ale aj hlavný hráč usúdi, čo máte vo vašom liste. Pred štartom vyhodnoďte, ako prebiehala licitácia:

Kým pri štarte a výnosoch hráme figúry zhora, pri pridávaní karty zo sekvencie dávame najnižšiu kartu sekvencie, teda ak máme QJ10x, pokiaľ vynášate, vynesiete Q, pokiaľ však farbu rozohral partner alebo súper, dávame 10. V takom prípade partner bude vedieť, že môžete mať J alebo Q, ak by ste však dali Q, tak u vás J môže vylúčiť a keď sa dostane do zdvihu a vaše J by bolo najvyššie, pravdepodobne do tejto farby nevynesie.

Aj pre obranu, aj pre hlavného hráča vo všeobecnosti platia tieto zásady:

Tieto zásady porušte, len ak viete nájsť racionálny dôvod, prečo ich porušiť máte. Pre hlavného hráča týmto dôvodom môže byť:

U obrancov dôvodom môže byť:

Zásady v bridži slúžia len ako orientačné vodítko a navzájom môžu byť v niektorých situáciách v logickom rozpore. V našom prípade je v rozpore druhý dáva malú s na figúru figúra, ak súper vyniesol napr. dámu a my máme kráľa.

Nebojte sa odovzdať súperom zdvih, ak si jejo odovzdaním vypracujete farbu. Napr. máte KQJxx, kľudne zahrajte kráľa, odovzdáte jeden zdvih ale z veľkou pravdepodobnosťou získate 3 až 4 zdvihy v tejto farbe (ak súperi už nemajú tromfy). Podobne budete mať QJ10xxx, najprv síce odovzdáte dva zdvihy na A a K, ale získate 4 zdvihy.

Často vidím, ako si najprv odohráte vysoké karty a potom sa bezmocne prizeráte, ako vás súperi rozoberú: Ak máte na linke v jednej farbe AKx a xx a v inej QJxxx a 10xx, pričom hráte BT záväzok, prvú farbu použite na zadržanie a vypracujte si druhú farbu. Často však odohráte najprv prvú a druhej sa ani len nedotknete, lebo nechcete odovzdať tie dva zdvihy, ktoré tak či tak odovzdáte, medzičasom ste však súperom sami vypracovali ich farbu, ak niekto z nich mal 5 list, tak vy ste síce získali dva zdvihy, ktoré by ste získali tak či tak, ale súper získal zvyšné tri.

blog comments powered by Disqus